Wettelijke informatie en gebruiksvoorwaarde

Het is u toegestaan het materiaal op de Questionmark webpagina's te bekijken en op te slaan uitsluitend voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Questionmark is het verboden het materiaal te kopiëren, te wijzigen, te gebruiken of te distribueren. Questionmark garandeert niet dat het materiaal op deze of gelinkte webpagina's altijd correct is. QUESTIONMARK CORPORATION BIEDT DE INFORMATIE OP DEZE WEBPAGINA'S AAN "ZOALS ZE IS" EN ZONDER ENIGE GARANTIE. QUESTIONMARK CORPORATION WIJST ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF GARANTIES OMTRENT DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL KUNNEN QUESTIONMARK COMPUTING EN/OF ZIJN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE VORM VAN SCHADE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, DIE VOLGT UIT VERLIES VAN NUT, GEGEVENS OF WINST. Questionmark kan het materiaal op deze webpagina's en de product- en prijsinformatie op het even welk moment wijzigen zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder verplichting het materiaal op deze webpagina's te actualiseren.

Copyright © 1995-2015 Questionmark Corporation en/of Questionmark Computing Limited, gezamenlijk bekend als Questionmark. Alle rechten voorbehouden. Questionmark is een geregistreerd handelsmerk van Questionmark Computing Ltd. Alle andere handelsmerken zijn erkend.